علوم آزمایشگاهی بروجرد

نکات مهم در این آزمایشات ناشتا بودن بیمار- نحوه ی نمونه گیری و نگهداری نمونه است.

FBS :Fasting Blood Suger
BS :Blood Suger
2hpp :2 hours postprandial
GTT
HbA1C
Feroctoz amin

در تست FBS بیمار باید 8 ساعت ناشتا بوده و بهتر است نمونه گیری صبح انجام شود. میزان نرمال آن با توجه به کیت و روش آزمایش متفاوت می باشد.در روش آنزیمی FBS نرمال در بالغین mg/dl70- 110میباشد. 
برای تست BS نیازی به ناشتایی نیست و در در هر ساعت از شبانه روز می توان آنرا انجام داد.
برای انجام تست 2hppابتدا بیمار باید ناشتا بوده و نمونه گیری انجام میشود (مانند FBS ) سپس از بیمار خواسته می شود طی 5-10 دقیقه یک وعده صبحانه ی کربوهیدراتی میل کند وبعد تا 2 ساعت هیچ چیز نخورد ودر پایان 2 ساعت در آزمایشگاه جهت نمونه گیری مجدد حضور داشته باشد. موارد استفاده از 2hpp:
در صورتی که FBS نرمال بوده ولی علائم دیابت وجود داشته باشد.
در صورتی که پزشک بخواهد دز دارویی را برای بیمار دیابتی تنظیم کند.

تست GTT برای تشخیص دیابت نهفته است . همانند 2hpp ابتدا از بیمار ناشتا نمونه گیری می شود(FBS ) سپس به بیمار محلول GTT که حاوی گلوکوز است داده می شود و هر 30 دقیقه نمونه گیری انجام میشود نمونه گیری را تا 5 ساعت بصورت زیر ادامه می دهیم.
FBS – محلول GTT – 30 min – 1h – 2h – 3h – 4h – 5h
میزان گلوکوزی که به افراد می دهیم متفاوت است:
بالغین باردار gr 100 
بالغین غیر باردار gr 75
کودکان به ازای هر kg وزن gr 75/1

تست HbA1C تنها روشی است که از خون تام برای انجام آن استفاده میشود برخلاف سایر روش ها که آزمایش بر روی سرم یا پلاسما (ترجیحا سرم) صورت میگیرد. 
در این روش درصد گلیکوزیله شدن Hb را می سنجیم.
%85 هموگلوبین گلیکوزیله بصورت هموگلوبین A1C است.
کاربرد این تست در مراحل درمانی است و بر خلاف FBS وضعیت بیمار را در60 روز گذشته( نیمه عمر گلبول های قرمز) و یا در طی درمان میتوانیم بسنجیم.

در آزمایش Feroctoz amin میزان آلبومین گلیکوزیله سنجیده می شود.
نیمه عمر آلبومین 17 روز است در نتیجه این تست وضعیت بیمار را طی 17 روز اخیر نشان می دهد.
در کنترل اولیه برای قند خون های بالا از این روش استفاده میشود.

پپتید در ساختمان انسولین وجود دارد .سنجش پپتیدc نشانگر میزان انسولین آندوژن است.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:53  توسط آرش آهنچی  |